Μένει ένα τελευταίο βήμα...

Πρέπει να επιβεβαιώσουμε τη διεύθυνση email που συμπληρώσατε.

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Ολοκλήρωση Εγγραφής" στο email που μόλις σας στείλαμε.